#ลำดับรายชื่ออาคารรายชื่อห้องหมายเลขโทรศัพท์(ต่อ)Fax
1สงขลาห้องประชุมชลาทัศน์ (รับรอง 1) 102 
2สงขลาห้องท่านผู้รับใบอนุญาต074-200-304304 
3สงขลารองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ074-200309309 
4สงขลารักษาการคณบดีคณะวิทย์ฯ (อ.จักรกฤษณ์) 175 
5สงขลาเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 105 
6สงขลาเจ้าหน้าที่ธุรกิจ-เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 305 
7สงขลาผู้ช่วยคณบดีคณะวิทย์ฯ (ดร.ธิดาภัทร)074-200307307 
8สงขลาผู้ช่วยคณบดีคณะวิทย์ฯ (ผศ.ดร.ปุณยนุช)074-200308104 
9สงขลางานบริการและจัดเลี้ยง074-200306306 
10สงขลาห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 326 
12345...Last